Tytuł artykułu: Weryfikacja wydatku upustów zbiorników wodnych w Zesławicach na rzece Dłubni

Autorzy: MICHALEC, B.

Słowa kluczowe: zbiornik wodny, jaz, odpływ, przepustowość

Streszczenie: Wykonane pomiary hydrometryczne prędkości wody wypływającej spod zamknięć zasuwowych upustów zbiorników wodnych w Zesławicach umożliwiły opracowanie korekty tabel wydatków dla różnych wartości podniesienia zasuw i różnych stanów wody w zbiornikach. Dwa zbiorniki wodne w Zesławicach zasilane są wodami Dłubni ze wspólnego węzła wodnego, a odpływ wód ze zbiorników odbywa się przez trzyprzęsłowy jaz w zaporze zbiornika głównego. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń wydatku upustów określone na podstawie pomiarów hydrometrycznych, a także na podstawie obliczeń wzorami empirycznymi. Stwierdzono, że wydatki upustów zbiorników wodnych w Zesławicach są większe od podanych w Instrukcji gospodarowania… (2003).

Cytowanie w stylu APA: Michalec, B. (2013). Weryfikacja wydatku upustów zbiorników wodnych w Zesławicach na rzece Dłubni. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (1), 67-76.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Michalec, 2013), następne powołania: (Michalec, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Michalec, Bogusław. "Weryfikacja wydatku upustów zbiorników wodnych w Zesławicach na rzece Dłubni." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 59 ser., vol. 22, nr 1, (2013): 67-76.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Michalec 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Michalec_2013_PNIKS, author={Michalec, Bogusław}, title={Weryfikacja wydatku upustów zbiorników wodnych w Zesławicach na rzece Dłubni.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN59/A7/art7.pdf}, year={2013}, volume={22 (1)}, number={59}, pages={67-76}}

Pełny tekst PDF


Go Back